Storno podmínky 

Zrušení a navrácení peněz

Soukromé sezení:

Platba za sezení online je splatná do 3 dnů od doby, kdy bylo sezení ukončeno, pokud jsme se vzájemně nedohodli jinak.

Zrušení musí být nejméně 24 hodin před sezením, aby se zabránilo stornovacímu poplatku.

Storno poplatek je 80% částky původně naplánovaného sezení.

Platba za schůzku je nevratná.

V případě sezení osobního je částka splatná v hotovosti v moment sezení. V případě zrušení, platí stejné storno podmínky, jako u sezení online.

Zásady zrušení semináře a vrácení peněz:

Workshop by mohl být zrušen díky neočekávaným okolnostem na mé straně. Pokud k tomu dojde, obdržíte plné navrácení poplatků za seminář. 

Zálohy/Registrační poplatky:

Všechny zálohy / registrační poplatky jsou nevratné.

Vrácení: Pokud máte zaplacený celý seminář a oznámíte  zrušení do 7 dní před začátkem, vrací se částka bez registračního poplatku, pokud si ji nechcete převést na seminář v budoucnu.

Pokud zrušíte v rozmezí 7dnů až den začátku, není k dispozici žádný kredit ani vrácení peněz; pokud se neobjevíte; nebo pokud z nějakého důvodu opustíte událost brzy. Pokud se účastníte programu a nejste spokojeni s jeho prezentací nebo obsahem, nebude vám vrácena žádná náhrada.

Samozřejmě v případě naléhavých událostí, jako úmrtí v rodině, nenadálých zdravotních událostí u vás se můžeme vždy domluvit na přesunutí peněz na seminář v budoucnu.

Pokud se nemůžete semináře účastnit, můžete za sebe poslat náhradníka.