Storno podmínky 

Zrušení a navrácení peněz

Soukromé sezení:

Platba za sezení online je splatná do 3 dnů od doby, kdy bylo sezení ukončeno, pokud jsme se vzájemně nedohodli jinak.

Zrušení musí být nejméně 24 hodin před sezením, aby se zabránilo stornovacímu poplatku.

Storno poplatek je 80% částky původně naplánovaného sezení.

Platba za schůzku je nevratná.

V případě sezení osobního je částka splatná v hotovosti v moment sezení.

Zásady zrušení semináře a vrácení peněz

Workshop by mohl být zrušen díky neočekávaným okolnostem na mé straně. Pokud k tomu dojde, obdržíte plné navrácení poplatků za seminář. 

Zálohy/Registrační poplatky: Všechny zálohy / registrační poplatky jsou nevratné, ale jsou převeditelné na jiný seminář se mnou.

Vrácení: Pokud máte zaplacený celý seminář a oznámíte  zrušení do 10 dní před začátkem, vrací se částka bez registračního poplatku, pokud si ji nechcete převést na seminář v budoucnu.

Nevratný kredit na budoucí seminář je k dispozici, pokud zrušíte mezi deseátým a třetím dnem před konáním kurzu. Tento kredit lze použít na kterýkoli z mých workshopů po dobu dvou let od data zrušení.

Pokud zrušíte v rozmezí 3dny až den začátku, není k dispozici žádný kredit ani vrácení peněz; pokud se neobjevíte; nebo pokud z nějakého důvodu opustíte událost brzy. Pokud se účastníte programu a nejste spokojeni s jeho prezentací nebo obsahem, nebude vám vrácena žádná náhrada.